Βόλτες με έναν καφέ στο χέρι και με ευχή “ο κορωνοϊός να χαθεί από προσώπου γης”