Ζητούν στήριξη και αναγνώριση: Ενώπιον Βουλής η κατοχύρωση καλλιτεχνών