Αδάμου: Έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Ιανουαρίου για τον προϋπολογισμό