Άγκυρα κατά Γαλλίας-Ελλάδας: ”Επιθετικές κινήσεις από το Παρίσι”