Αλυσίδα μετάδοσης σε μαιευτική κλινική: Λάθος χειρισμός, ελλιπής ενημέρωση