Αλλαγή στο γεωπολιτικό σκηνικό: Οι χώρες του East Med δημιουργούν αμυντικό άξονα κατά της Τουρκίας