Αλλάζουν οι συχνότητες στην τηλεόραση – Οδηγίες προς το κοινό