Ανεβάζει στροφές το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Κύπρο