Ανοίγει η συζήτηση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εντός της Ε.Ε.