Ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε Πουρνάρα και Κοφίνου