Από τη δικτατορία του Τόγκο στο Καρά Τεπέ | TPP Αποστολή στη Λέσβο