Αψήφισαν τα διατάγματα και βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν