Άσκηση των Αρχών για προσέγγιση πύργου στην Λευκωσία