Χαμόγελα αισιοδοξίας για την βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα