Χάθηκαν τετραπλάσιες θέσεις εργασίας σε σχέση με την οικονομική κρίση …