Δεν ικανοποίησαν οι εισηγήσεις των ειδικών για το κλείσμο των malls