Δέος! – Αρχαιοελληνική επιγραφή 1500 ετών ανακαλύφθηκε στο Ισραήλ