Δήλωση Πετρίδη για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού