Δρ.Πανά: Πρακτικά είμαστε στο τέλος της δύσκολης φάσης