Ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα | 13/01/2021 | ΕΡΤ