Ελεγκτική Υπηρεσία: Ξεκινά έλεγχο για τις αμοιβές της ερευνητικής επιτροπής