Ελβετία: Τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι δημοκρατία παίζοντας…