Εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Θέρμης στη Θεσσαλονίκη