Ένα app για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης του σπιτιού | 13/01/2021 | ΕΡΤ