Ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες για μεταφορά της έδρας τους στην Κύπρο