Επέστρεψε στην αγκαλία της μητέρας του ο μικρός Ιωσήφ