Επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα εκφράζει η Θεοχάρους