Επικρατέστερο σενάριο να ανοίξουν τα Δημοτικά από την 1η Φεβρουαρίου