Ερωτο-απαντήσεις για τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα