“Φωτιά’ στο πολιτικό σκηνικό βάζουν τα πρακτικά της Ερευνητικής για διαβατήρια