Γαλλία: Ο γιατρός που φρόντισε τον ασθενή 0 της Ευρώπης