Γιώργος Γεωργίου και Λουκάς Φουρλάς στο «Μεσημέρι και Κάτι»