Η Αριστοτέλους απαντά αν είχε σχέση με τον Κάρογιαν