Η Δρ. Κολιού για την πορεία της επιδημιολογικής κατάστασης στην Κύπρο