Η Δρ. Πανά για ιταλική μελέτη για ύποπτη πνευμονία στην ΕΕ πριν την έξαρση πανδημίας