Η Εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας στο “Μεσημέρι και Κάτι”