Οι έξι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία «αλληλεγγύης και σταθερότητας»