Οι καλλιτέχνες καλούν την πολιτεία να στηρίξει τους χώρους πολιτισμού