Η Κατερίνα Αγαπητού απαντά σε αδιάκριτες ερωτήσεις