Η σημασία των μεταλλάξεων του κορωνοιού στην εξάπλωση του