Υφεση 5% στην γερμανική οικονομία αλλά προβλέψεις για γρήγορη ανάκαμψη…