Ιορδάνους και Κληρίδης για τις έρευνες για τα χρυσά διαβατήρια