Υπόθεση Ελευθερίου: Περνά το κατώφλι του ΤΑΕ το πρόσωπο που κατονόμασε