Υπουργός Οικονομικών – Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον προυπολογισμό