Ιστορική απόφαση, παραπέμπεται ξανά σε δίκη ο Τραμπ