Ιστορικό χαμηλό το επιτόκιο του νέου 10ετους ομολόγου