Καλλιτέχνης στη Μόσχα δημιουργεί εντυπωσιακά έργα τέχνης στο χιόνι