“Καταστραφήκαμε εμείς αλλά και οι οικογένειες μας”