Κίνηση-ματ του Αρχιεπισκόπου εκθέτει την κυβέρνηση για τα Θεοφάνεια