Κλειστός δρόμος στην Ποταμιά εδώ και ένα χρόνο λόγω κατολίσθισης βράχων